Главная » Статьи » Мои статьи

Беріш руынан Исатай – Махамбетке қолбасшы болған батырлар

Беріш руынан Исатай – Махамбетке қолбасшы болған батырлар

(1836 – 1838 ж.ж.)

(белгілі шежіреші Мәжит Мұхтарұлының жинағы бойынша)

 

Асаубай Құдайкеұлы  - Қаратоқай

Байтабын  - Қаратоқай

Бектұрған Сәуірбекұлы  - Қаратоқай

Ботбай Құшақұлы  - Қаратоқай

Сейітмұхамбет (Давай) Кедейұлы  - Қаратоқай

Дәду (Дат) Тілекұлы  - Қаратоқай

Көбек Қарамеңұлы  - Қаратоқай

Қарағұл Бабанұлы  - Қаратоқай

Нұғыман Кедейұлы  - Қаратоқай

Сарт Ерәліұлы  - Қаратоқай

Текеш (Тәкіш) Тілекұлы  - Қаратоқай

Мусабай Қарағұлұлы  - Қаратоқай

Сәуірбек Оразалыұлы  - Қаратоқай

Ақай Исатайұлы  - Жайық

Айтмұхамбет Тоғайұлы  - Жайық

Ахмет Өтемісұлы  - Жайық

Арынғазы Қашқынұлы  - Жайық

Ақжол Байқұтұлы  - Жайық

Асанбек Қойсарыұлы  - Жайық

Ауыт Егізбайұлы  - Жайық

Әлмен Тоғайұлы  - Жайық

Бәймен Тоғайұлы  - Жайық

Байбосын Есенгелдіұлы  - Жайық

Бекмағамбет Өтемісұлы  - Жайық

Баянас Қашқынұлы  - Жайық

Басықара Мошайұлы  - Жайық

Байдәулет Кәсіпұлы  - Жайық

Досмағамбет Исатайұлы  - Жайық

Досмайыл Өтемісұлы  - Жайық

Дәуіт Ермекұлы  - Жайық

Есенгелді Жанғабылұлы  - Жайық

Есенаман Боранбайұлы  - Жайық

Есәлі Кәсіпұлы  - Жайық

Есболай Өтемісұлы  - Жайық

Есмұхамбет Тоқшаұлы  - Жайық

Есенаман Қашқынұлы  - Жайық

Жолмұхамбет Тоғайұлы  - Жайық

Жұмағали (Жұмабай) Тоғайұлы  - Жайық

Жолдыбай Айсарыұлы  - Жайық

Жайық Маймақұлы  - Жайық

Жантемір Мырзаұлы  - Жайық

Жапар Айтжанұлы  - Жайық

Жаңабай Рахметұлы  - Жайық

Жақия Исатайұлы  - Жайық

Жәміл Тілемісұлы  - Жайық

Иман Өлкелбайұлы  - Жайық

Кішібай Өрісбайұлы  - Жайық

Күмісбай Рахметұлы  - Жайық

Күнжарық Өткелбайұлы  - Жайық

Қамбар Тайсойғанұлы  - Жайық

Құсқара (Қосқара) Сартұлы  - Жайық

Құлбай Тотабайұлы  - Жайық

Қозыбай Тайсойғанұлы  - Жайық

Қадірбай Өрісбайұлы  - Жайық

Құдайберген Қыстаубайұлы  - Жайық

Қожахмет Өтемісұлы  - Жайық

Қабыланбай Құлмәліұлы  - Жайық

Қабыл Жайылханұлы  - Жайық

Қозыбірақ Бегісбайұлы  - Жайық

Муса Тілесұлы  - Жайық

Мендібай Есмұхамбетұлы  - Жайық

Мәмбет Босқынұлы  - Жайық

Нарынбай Шорманұлы  - Жайық

Нұрбай Өрісбайұлы  - Жайық

Нарынбай Кішібайұлы  - Жайық

Нәдір Қашқынұлы  - Жайық

Нысанбай Тайманұлы  - Жайық

Нұрлыбай  - Жайық

Наушабай  - Жайық

Оспан Исатайұлы  - Жайық

Рахмет Әбдікәрімұлы  - Жайық

Сатыбалды Кәсіпұлы  - Жайық

Сағыр Кешубайұлы  - Жайық

Самырат Қабдыкәрімұлы  - Жайық

Сүлеймен Өтемісұлы  - Жайық

Салық Тоқтамысұлы  - Жайық

Смайыл Қаштыбаев  - Жайық

Тінғали (Тәнәлі) Тайсойғанұлы  - Жайық

Тоғай Бегдәліұлы  - Жайық

Тәни Түменұлы  - Жайық

Тас Есенбайұлы  - Жайық

Таңғыр Айсарыұлы  - Жайық

Тоқтарбай  Есенғұлұлы  - Жайық

Төлеген Сәрекенұлы  - Жайық

Төлебай Тайманұлы  - Жайық

Тасыр Дәріұлы  - Жайық

Тасқара Теңізбайұлы  - Жайық

Танай Есқараұлы  - Жайық

Төлеу Өрісбайұлы  - Жайық

Үмбай Жанқожаұлы  - Жайық

Хасен Өтемісұлы  - Жайық

Шағылбай Есқараұлы  - Жайық

Шелек  - Жайық

Шекшекей Қашқынұлы  - Жайық

Шеге Қашқынұлы  - Жайық

Шынғатар Істекбайұлы  - Жайық

Шоқа Қыстаубайұлы  - Жайық

Ыбырайым Өтемісұлы  - Жайық

Ырсалы Көсіпұлы (Күсеп)  - Жайық

Ысмайыл Өтемісұлы  - Жайық

Әлібай Тайманұлы  - Жайық

Досмағамбет Исатайұлы  - Жайық

Атантай Мұханұлы  - Жайық

Жұмабай Рахметұлы  - Жайық

Қозыбай Есқараұлы  - Жайық

Қойжарық Тайсойғанұлы  - Жайық

Асанбек Нұрқожаұлы  - Жайық

Дәрі Таймасұлы  - Жайық

Төлек  - Жайық

Шөрек  - Жайық

Дінбаян Исатайұлы  - Жайық

Айтмұқан Тоғайұлы  - Жайық

Аман Тоғайұлы  - Жайық

Қалыш Алшынбайұлы  - Жайық

Бахытжан Қалышқызы  - Жайық

Нәсіпхан Батырбекқызы  - Жайық

Қосқара Үрдекұлы  - Жайық

Ержан Жүзбатырұлы  - Жайық

Муса Қожахметұлы  - Жайық

Манас Мошайұлы  - Жайық

Жанахан Мошайұлы  - Жайық

Жонас Мошайұлы  - Жайық

Нияз Мошайұлы  - Жайық

Алдияр би Шоңайұлы  - Жайық

Батыр Жүзбатырұлы  - Жайық

Есәлі Шоңайұлы  - Жайық

Есет Төлегенұлы  - Жайық

Нұрманбет Сүйінұлы  - Жайық

Нұралы Жоламанұлы  - Жайық

Жайық Өрісбайұлы  - Жайық

Мәстек Ахметұлы  - Жайық

Оразбай  - Жайық

Қосуан Сатыбалдықызы  - Себек

Ақтангелді  - Себек

Әйтімбет Өтегенұлы  - Себек

Байтуған  - Себек

Байтөре Өыдырұлы (Қадір)  - Себек

Шынияз Жұбатұлы  - Себек

Асылбек Нұрғожаұлы  - Бесқасқа

Азамат  - Бесқасқа

Жүрдібек Базарбайұлы  - Бесқасқа

Жамантай  - Бесқасқа

Қайыппай Қойсарыұлы  - Бесқасқа

Құтымбет Қойсарыұлы  - Бесқасқа

Құлып (Құлын) Жантөлеұлы  - Бесқасқа

Құрманбай Айтбайұлы  - Бесқасқа

Қауымбай Айтбайұлы  - Бесқасқа

Оразғали Саржанұлы (Сарман)  - Бесқасқа

Оразбай Саржанұлы (Сарман)  - Бесқасқа

Сарман  - Бесқасқа

Тілеубай Қойсарыұлы  - Бесқасқа

Төлеген Айжарыұлы  - Бесқасқа

Тілеулі Айжарыұлы  - Бесқасқа

Қалдыбай Иманбайұлы  - Бесқасқа

Шолым Қойсарыұлы  - Бесқасқа

Берназарұлы  - Бесқасқа

Шоқа Бабаұлы  - Бесқасқа

Бітімбай Шөкеұлы  - Бесқасқа

Меңдібай Есмұхамбетұлы  - Бесқасқа

Нұрлыбай  - Бесқасқа

Тұрман  - Бесқасқа

Күзенбай Байқожаұлы  - Бесқасқа

Әйтіңбет Өтегенұлы  - Бесқасқа

Түгел ұлдары  - Бесқасқа

Әйіп  - Бесқасқа

Кішібай Өрісбайұлы  - Бесқасқа

Нұрбай Өрісбайұлы  - Бесқасқа

Сығыр Кішібайұлы  - Бесқасқа

Қыдырбай Өрісбайұлы  - Бесқасқа

Жүке Қыстаубайұлы  - Бесқасқа

Теңізбай Әділкәрімұлы  - Бесқасқа

Наушабай  - Бесқасқа

Атанбай Тоқжанұлы - Есен

Бақай (Бапай) Сарыұлы - Есен

Есмұхамбет Жантумаұлы - Есен

Сырым Байсалұлы - Есен

Тасқанбай Жұбанұлы - Есен

Аманбай Боққараұлы  - Есенғұл

Далабай Құрақұлы  - Есенғұл

Құрақ Маябасұлы  - Есенғұл

Әуес Телегенұлы  - Есенғұл

Бекжан Нұрғалиұлы  - Есенғұл

Бабат Ақпанбетұлы  - Есенғұл

Бекше Нұрғалиұлы  - Есенғұл

Егізбай Ақпанбетұлы  - Есенғұл

Жампейіс Қонақбайұлы  - Есенғұл

Нұрғали Отарбайұлы  - Есенғұл

Нарғазы Құлтумаұлы  - Есенғұл

Ордабай Таңатарұлы  - Есенғұл

Сабақ Бадайұлы  - Есенғұл

Таңатар Естекұлы  - Есенғұл

Тыңғазы Құлтумаұлы  - Есенғұл

Төлеп Бәсеңкеұлы  - Есенғұл

Ұса Төлегенұлы  - Есенғұл

Иса Төлегенұлы  - Есенғұл

Үбі Ұсаұлы  - Есенғұл

Құдабай Ұсаұлы  - Есенғұл

Уәйіс Ұсаұлы  - Есенғұл

Атантай Мұқанұлы  - Есенғұл

Нәдір Қалдыбайұлы  - Есенғұл

Қашқын Әйтмәмбетұлы  - Бегіс

Категория: Мои статьи | Добавил: Aziat (25.12.2018)
Просмотров: 2155 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar